Tổ yến chưng đường phèn hộp quà 25% tổ yến bổ sung Vitamin K2

270,000 

Sản phẩm của : CÔNG TY CỔ PHẦN YẾN DINH DƯỠNG KHÁNH HÒA PLUS